Gaz Maddelerin Özellikleri Nelerdir?

Gaz Maddeler: Gözümüzle göremediğimiz fakat kokusundan ve etkilerinden var olduğunu kabul ettiğimiz maddelere gaz madde denir. Hava, su buharı, doğal gaz, oksijen, azot gibi maddeler gaz maddedir.

Gaz Maddelerin Özellikleri 

1 – Belli bir şekilleri yoktur ,bulundukları kabın şeklini alırlar.

2 – Belli bir hacmi yoktur , bulundukları kabı tamamen doldururlar.

3 – Elle tutulamaz ,gözle görülemezler. Duyu organlarımızla varlığını hissederiz.

4 – Gaz maddelerin tanecikleri katı ve sıvılara oranlar daha seyrektir. Bu nedenle daha hızlı hareket ederler

5- Uçucudurlar.

6 – Çok kolay sıkıştırılabilirler. Gaz maddeler sıkıştırılınca hacimleri küçülür.

7 – Su buharı, oksijen, karbondioksit, helyum, azot gibi maddeler gaz maddelerdir.